Rahankeräyslupa

 

Myöntäjä: Poliisihallitus

Luvan numero RA/2017/1120

Myönnetty: 7.11.2017

Voimassa 1.1.2018 - 31.12.2019 

Rahankeräysluvan saaja: Operaatio Ruokakassi ry, Y-tunnus 2367603-8

Rahankeräysluvan toimeenpanoalue: koko Suomi Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Rahankeräystili: FI36 5319 0420 1189 81

Varojen käyttötarkoitus ja kohdealue: Yhdistyksen tarkoituksena on keräysvaroilla toteuttaa köyhien ja vähävaraisten auttamistyötä materiaalisen avun tarjoamisena, ruoka- ja vaateaputoiminnalla.
Kerättävät varat käytetään kokonaisuudessaan köyhien ja vähävaraisten auttamistyöhön joko materiaalisen avun hankintoihin; vaate- ja ruokahankintoihin sekä hygieniatuotteiden hankintaan tai vaihtoehtoisesti lahjoitustavaroiden kuljettamisesta aiheutuviin kuluihin. Varoja käytetään toiminnasta aiheutuviin kuljetuskustannuksiin, nouto- ja jakelukuluihin (kuljetusautojen polttoaine-, huolto- ja vakuutusmaksukulut) sekä logistiikan autonkuljettajan palkkakuluihin. Lisäksi katetaan tuotteiden ja tavaroiden varastoinnista aiheutuvia kuluja.
Lisäksi varoja käytetään yhdistyksen avustustapahtumien järjestämisen ruoka- ja välinekuluihin sekä avustustoiminnasta aiheutuviin välittömiin postitus- ja puhelinkuluihin.

Varat käytetään keräysvuosina em. Operaatio Ruokakassi ry:n kuluihin.