Pasi Lehden puhe Itsenäisyyspäivänä 2014

 

Itsenäisyyspäivä jättää eri aikakausina eläneille erilaisia muistoja. Nuorelle voi Tuntematon sotilas antaa aivan eri merkityksen kuin veteraanille. Jollekulle voi tulla mieleen jopa leipäjonot. Ajatus itsenäisyydestä voi kuitenkin antaa toivoa tulevaisuuteen, kun seuraa maailmalla tapahtuvien kansallisten konfliktien ja suurtenkin talousmahtien heikkenemistä.  Me emme kuitenkaan voi jäädä odottelemaan niiden ratkeamista, ei kotimaan talouden elpymistä eikä seuraavia vaalikausia.  Apua tarvitaan joka päivä.

Noin 14.000 turkulaista (9%) saa vuosittain toimeentulotukea. Onneksemme tuen saajien määrä ei ole kasvanut viime vuosina kuten muissa isoissa kaupungeissa.  Toimeentulotukiasiakkuus, pitkäaikaistyöttömyys ja terveysongelmat ovat surullista kyllä kasaantuneet  yksin asuville miehille. Perheiden ja läheisten tuki suojaavat sosiaalisilta ongelmilta, mutta läheskään kaikilla ei tällaista läheisverkostoa ole. Sosiaaliset ongelmat uhkaavat myös perheitä. Ylisuuren velkaantumisen tai  perheen ja työelämän yhteensovittamisen ongelmien myötä arjessa selviytymiseen liittyy usein ongelmia, joihin on vaikea saada apua.

Suurimmalla osalla tuen saajista tulot koostuvat monista eri lähteistä. Tämä johtaa ajattelemaan, että vähimmäisturvan alaraja on riittämätön. Toimeentulotuki siirtynee Kelan hoidettavaksi parin vuoden päästä. Tämän odotetaan vähentävän katkoksia etuuksien maksuissa. Lisäksi Kela tavoittanee silloin myös ne toimeentulotukeen oikeutetut, jotka eivät sitä jostain syystä sosiaalitoimistosta hae.

Toimeentulotuen hakeminen kirjallisesti on monelle kätevä tapa saada apua. Mutta entä ne ihmiset, jotka tarvitsevat muutakin kuin toimeentulotukipäätöksen postiluukkuunsa? Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen voi olla vaikeasti lähestyttävä silloin, kun tarvittaisiin ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä.  Ehkäpä joskus on helpompi ongelmissa kääntyä sellaisen puoleen,  jolla itsellä on samanlaisia kokemuksia.  Krinoja auttamiseen tuleekin olla monia; se mikä sopii yhdelle ei aina sovi toiselle.

Pelastusarmeijasta lähtenyt toimintaideologia "Soppaa, saippuaa ja sielunhoitoa" on yhdistänyt  aineellisen ja hengellisen avun. Ruoka-avun hakeminen ei läheskään aina ole pelkkää taloudellista tukea, vaan siihen yhdistyy myös vuorovaikutusta ja sosiaalista tukea.  Useat ruoan jakelussa mukana olevat ovatkin ryhtyneet autettavista auttajiksi.

Operaatio Ruokakassi on sitoutunut Turussa poikkeuksellisen vahvasti tehtäväänsä .  Siitä kertoo jo se, että ruokajakelussa mukana olevat vapaaehtoistyöntekijät saavat koulutusta ihmisen kohtaamiseen.  Järjestöt ja seurakunnat kaupungin yhteistyökumppaneina ovat olleet ja tulevat olemaan tärkeä voimavara.  Heiltä löytyy sellaisia henkisiä arvoja,  jota voi ylpeästi kuljettaa julkisten palveluiden rinnalla.

Haluan toivottaa teille kaikille hyvää itsenäisyyspäivää!