Share |

                      OPERAATIO RUOKAKASSI RY

Akselintie 16

20200 TURKU

www.operaatioruokakassi.com

  

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2014 – 31.12.2014

 

YLEISTÄ

 Operaatio Ruokakassi ry toimii Turun seudulla yhteistyössä sen jäseninä tai sen kanssa yhteistyössä olevien kristillisten ja kristillismielisten ruoka- ja vaateavustustyötä tekevien seurakuntien ja yhdistysten kanssa. Operaatio Ruokakassi ry:n tehtävänä on keskitetysti hankkia ja toimittaa jaettavaa ruokaa, hygieniatuotteita ja vaatteita jaettavaksi em. avustustyötä tekevien seurakuntien ja yhdistysten kautta vähävaraisille perheille, lapsille, opiskelijoille, eläkeläisille, yksinhuoltajille tai eri tavoin syrjäytyneille ihmisille.

 

Yhdistys pyrkii edistämään heikommassa asemassa olevien osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia, yhdenvertaisuutta ja työllistymistä. Operaatio Ruokakassi ry pyrkii lisäksi kehittämään diakonista työtä kouluttamalla vapaaehtoisia henkilöitä diakoniseen työhön. Nämä tavoitteet pyritään saavuttamaan Raha-automaattiyhdistyksen ja Turun kaupungin tukeman ”Eväät Arkeen” -projektin kautta.

 

HALLITUS

 Operaatio Ruokakassi ry: hallitus toimintakaudella 2014:

Pertti Verho, puheenjohtaja

Pekka Martin, hallituksen jäsen, varapuheenjohtaja

Renée Honkanen, hankkija (ruoka)

Markku Järvenpää, logistiikkapäällikkö, tavarakirjapito ja rahastonhoito

Mertsi Ärling, hallituksen jäsen

Riku Salo, hallituksen jäsen

Ahto Heinonen, hallituksen jäsen

Heikki Virolainen, hallituksen jäsen

Mika Ketola, hallituksen jäsen

Janina Rostén, hallituksen varajäsen, hankkija (vaatteet), sihteeri

Petri Peippo, hallituksen varajäsen

 

Yhdistyksen syyskokouksessa Petri Peippo valittiin hallituksen jäseneksi vuodeksi 2015 hallituksesta ja yhdistyksestä eronneen Mertsi Ärlingin tilalle. Hallituksen varajäseniksi valittiin Janina Rostén vuosiksi 2015 – 2016 ja Minna Koli-Virtanen vuodeksi 2015.

 

Kirjanpidon on hoitanut Suomen Talousverkko Oy / Sami Siipola. Operaatio Ruokakassi ry:n tilintarkastajana on ollut HTM Seppo J Virtanen ja varatilintarkastajana on ollut HTM Osmo Kalmari.

 

Aira Kuvaja on toiminut tiedotusvastaavana.

 

Operaatio Ruokakassi ry:llä ei ole ollut toiminnanjohtajaa toimintavuoden 2014 aikana. Toiminnanjohtajan toimen täyttämisen osalta hallitus on järjestänyt palavereita, joiden tarkoituksena on ollut selvittää toimeen liittyvät valta-, vastuu- ja velvollisuuskysymykset. Toiminnanjohtajan palkkaamista on harkittu joko osa-aikaisena tai kokopäiväisenä toimena.

 

 

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

 Yhdistys piti sääntömääräisen kevätkokouksen 18.3.2014 ja syyskokouksen 21.10.2014.

 

Hallitus kokoontui toimintakauden aikana kaikkiaan 10 kertaa.

 

Toimintavuoden aikana yhteistyöseurakunnat ja yhdistykset kutsuttiin 3 palaveriin. Palavereissa mm. tiedotettiin yhdistyksen toiminnasta, otettiin vastaan palautetta toiminnasta ja sovittiin noutovuoroista lähikaupoissa. Valitettavasti suuri osa yhteistyötahoista ei käynyt palavereissa. 

 

YHTEISTYÖ

 

Operaatio Ruokakassi ry:n jäsen ja yhteistyöseurakunnat ja -yhdistykset

 Toimintakauden 2014 aikana Operaatio Ruokakassi ry:n toiminnassa olivat mukana seuraavat seurakunnat ja yhdistykset:

 

Jäsenseurakuntina tai -yhdistyksinä Elämän Sana Turku, Kaarinan Kotikirkko, Kristillinen seurakunta Uusi Pesula, Naantalin Waihtoehtoyhdistys ry, Piikkiön Adventtiseurakunta, Raision vapaaseurakunta, Turun A-Kilta ry, Turun helluntailähetys ry, Turun Maarian seurakunta, Turun Mikaelin seurakunta ja Turun vapaaseurakunta. Varsinais-Suomen Sininauha ry on Operaatio Ruokakassi ry:n yhteistyöyhdistys.

 

A-Kilta ry:llä on toimintaa Jokituvalla ja Jyrkkälän asukastuvalla.  

Maarian seurakunnalla on Haliskahvila, Runosmäen ja Jäkärlän toimipisteet.

Turun helluntailähetyksellä on toimintaa Puistokadulla, Pansion koululla ja Mynämäessä.

Mikaelin seurakunnalla on ollut toimintaa Puistokadulla (opiskelijoille suunnattu Food & Hope -tilaisuudet yhteistyössä Katariinan seurakunnan kanssa sekä vähävaraisten ruokailu) ja Paakarlan seurakuntakodilla sekä Cafe Mikael Pernossa.

 

Operaatio Ruokakassi ry:n hallitus päätti erottaa Naantalin Waihtoehtoyhdistys ry:n jäsenyydestään 1.1.2015 lukien, koska Naantalin seurakunta oli irtisanonut yhteistyösopimuksen Waihtoehtoyhdistyksen kanssa 15.9.2014 lukien ja ruokajakotapahtumat Naantalissa muutenkaan eivät ole enää olleet Operaatio Ruokakassi ry:n hyväksymien arvojen mukaisia.

 

Jäsenyydet muissa yhdistyksissä

 Operaatio Ruokakassi ry. päätti hakea Suomen Liikemiesten Lähetysliiton jäsenyyttä tarkoituksenaan tiivistää järjestöjen välistä yhteistyötä.

 

Muu yhteistyö

 Turun seudun ulkopuolella Operaatio Ruokakassi ry on tehnyt yhteistyötä mm. Veikko ja Lahja Hurstin Laupeudentyö ry:n, Tampereen evankelisluterilaisen ruokapankin, Rauman Föliruokkan, ja Lahdessa toimivan ”Operaatio Avoin ovi” -yhdistyksen kanssa.

 

Operaatio Ruokakassi ry on tehnyt yhteistyötä Turun alueella lisäksi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän diakoniakeskuksen, Pelastusarmeijan, Turun Katulähetyksen ja Turun seudun Työttömät ry:n kanssa.

 

Yhdistys on tukenut ruokavaroin diakonishumanitääristä avustustyötä mm. Eestissä, Latviassa ja Venäjällä.

 

 TALOUS

 Operaatio Ruokakassi ry:n talous on kunnossa ja maksuvalmius on hyvä.

 

Jäsenmaksut

 Operaatio Ruokakassi ry:n jäsenmäärä vuoden 2014 lopussa oli 51 henkilö- ja 11 yhteisöjäsentä. Kannatusjäseniä on kaksi.

 

Jäsenmaksujen suuruudet olivat 15 euroa/kalenterivuosi henkilöjäseneltä, 100 euroa/kalenterivuosi yhteisöjäseneltä, 150 euroa ainaisjäseneltä ja 50 euroa/kalenterivuosi kannatusjäseneltä.

 

Toimintamaksut

 Operaatio Ruokakassi ry on rahoittanut toimintaansa toimintamaksuilla, jotka olivat yhdistyksen jäsenseurakunnilta ja yhdistyksiltä 60 euroa/kk.

 

Toiminta-avustukset

 Turun kaupungin peruspalvelulautakunta myönsi Operaatio Ruokakassi ry:lle toiminta-avustusta 10.000 euroa vuodelle 2014.

 

Myös Suomen Liikemiesten Lähetysliitto on tukenut Operaatio Ruokakassi ry:n toimintaa merkittävin rahalahjoituksin.

 

Lahjoitukset

 Useat yksityishenkilöt ovat tukeneet Operaatio Ruokakassi ry:n toimintaa rahalahjoituksilla Operaatio Ruokakassi ry:n tilille.

 

Muu varainhankinta

 Varsinaista Operaatio Ruokakassi ry:n käynnistämää yhdistyksen taloutta kohentavaa varainhankintaa ei ole ollut vuonna 2014.

 

Yhdistyksen hallitus on päättänyt hakea rahankeräyslupaa vankistaakseen yhdistyksen taloutta. Lupa saataneen toimintakauden 2015 aikana.

 

TOIMINTA

 

”Eväät Arkeen” – projekti

 Operaatio Ruokakassi ry. käynnistämä RAY:ltä saaman projektiavustuksen turvin toimiva ”Eväät Arkeen” projekti, jonka tarkoituksena on saattaa apu ruokakassin antamista pitemmälle suuntaamalla apua työttömän ja vähävaraisen tukitoimiin, jatkuu 2. toimintavuotta. Projektin tärkeänä sektorina on auttamistyössä palvelevien vapaaehtoisten kouluttaminen ja ohjaaminen.

 

Projektin työntekijöinä toimivat koordinaattori Jari Niemelä ja ohjaaja Lottariina Hämäläinen. Erja Mäenpää toimi Hämäläisen äitiyslomasijaisena 1.1. – 30.6.2014.

 

Projektille ohjaus- ja seurantaryhmään kuuluvat Heikki Virolainen (Operaatio Ruokakassi ry.) Pasi Lehti (Turun kaupungin sosiaalikeskus), Sari Niemelä (Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän diakoniakeskus) ja Jari Nuutinen (3. sektori / Turun helluntailähetys).

 

Eväät Arkeen-projektin omassa toimintakertomuksessa kerrotaan tarkemmin projektin vuoden 2014 toiminnasta.

 

Koulutukset

 Kuorma-auton kuljettajille järjestettiin EU-direktiivin vaatimia lisäkoulutuksia kaikkiaan 5 koulutuspäivää ennen syyskuuta 2014, joka oli EU-säännösten asettama takaraja. Kouluttajina toimivat Trafin valtuuttamat kouluttajat pääosaltaan veloituksetta.

 

Operaatio Ruokakassi ry:n ”Eväät Arkeen” projektin ideoimina järjestettiin vuoden 2014 aikana seuraavat koulutus- ja virkistystapahtumat:

 

Leiri- ja kurssikeskus Sinapissa järjestettiin vapaaehtoisille suunnattu koulutus- ja virkistyspäivä 24.5.2014. Kouluttajana toimi Turun vapaaseurakunnan johtaja Jouni Pietiläinen. Koulutusosuuden jälkeen tilaisuuteen osallistuneilla n. 60 henkilöllä oli mahdollisuus pulahtaa virkistävään meriveteen.

 

Vapaaehtoisille järjestettiin hygieniapassikoulutus Turun Vapaaseurakunnan kahviossa 19.11 ja 26.11. Kouluttajana toimi Jari Tulonen.

                     

Diakonisesta työstä vastaavien koulutustilaisuuksia pidettiin Turun vapaaseurakunnan kahviossa 19.3.2014 ja 22.10.2014.

Maaliskuun koulutuksessa opettivat Erja Mäenpää ja Hilkka-Helena Katainen.

Lokakuun koulutuksessa Lottariina Hämäläinen luennoi aiheesta ”Verkostojen perusteet”. Pirjo Metsäranta esitteli Mielenterveyden keskusliiton Propellin toimintaa ja Riku Salo: Varsinais-Suomen Sininauhaliiton toimintaa. Kumpaankin tilaisuuteen osallistui n. 20 vastuullista.

 

Jari Niemelä ja Lottariina Hämäläinen opettivat vapaaehtoisia kylpylähotelli Caribiassa 8.11.2014 järjestetyssä Koulutus- ja virkistymispäivässä.  Päivän ohjelma päättyi virkistäytymiseen kylpyläosastolla. Tilaisuus keräsi kaikkiaan n. 100 vapaaehtoista.

 

Aira Kuvaja, Markku Järvenpää, Pekka Martin, Heikki Virolainen, Renée Honkanen, Jari Niemelä ja Lottariina Hämäläinen osallistuivat Tampereella järjestettyyn GLS-koulutukseen.

 

Osallistumiset

 Renée Honkanen ja Markku Järvenpää osallistui Helsingissä 12.6.2014 järjestettyyn Työ- ja elinkeinoministeriön koollekutsumaan vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston toteuttamisesta kiinnostuneille järjestöille tarkoitettuun keskustelutilaisuuteen.

 

Renée Honkanen ja Lottariina Hämäläinen osallistuivat ruoka-apua käsittelevää ajatuspajaan Karjalohjan Heponiemessä 2. – 3.9.2014.

 

Näkyvöittääkseen omaa toimintaansa Operaatio Ruokakassi ry. osallistui kauppakeskus Skanssissa järjestettyyn ”Onnellisuus –päivään”  24.4. ja Turun kauppatorilla järjestettyyn Nenäpäivä -tapahtumaan 7.11.

 

Julkaisut

 Toimintakauden aikana on tehty uusi esite Operaatio Ruokakassi ry:stä.

 

Ruoan ja vaatteiden hankinta ja jakaminen

 

Ruoka

 Operaatio Ruokakassi ry hankkii jaettavaa ruokaa tehtaiden ja einesvalmistajien varastoista, joita on Turun talousalueen lisäksi mm. Suur-Helsingin alueella, Järvenpäässä, Keravalla, Sipoossa ja Lahdessa. Tuotteiden noutamista ja edelleen jakamisesta on vastannut Markku Järvenpää.

 

Toimintavuoden 2014 aikana Operaatio Ruokakassi ry on jakanut runsaan 50 einesvalmistajan ja tukkuliikkeen antamia elintarvikkeita jäsen- ja yhteistyöseurakuntiensa kautta avuntarvitsijoille 267 tonnia.  

 

Tämän lisäksi jäsenseurakunnat ja yhdistykset ovat noutaneet erikseen sovituista noutopaikoista leipää ja päivittäistavaratuotteita Turun alueen leipomoista ja vähittäismyymälöistä huomattavan määrän (runsaat 180 tonnia) jaettavaksi oman toimintansa kautta eteenpäin.

 

Operaatio Ruokakassi ry. oli hyväksytty myös EU-tuetun muonan jakajaksi. Varastosta on jaettu vuodelta 2013 jäänyttä varastoa Uusipesula seurakunnan ja Naantalin seurakunnan jakotilaisuuksissa. Lisäksi Turun, Raision ja Paraisten vapaaseurakunnat, Piikkiön Adventtiseurakunta ja Raision ev.lut. seurakunta ovat saaneet täydennystä omien organisaatioidensa kautta tulleen EU-ruoan loputtua Operaatio Ruokakassi ry:n kiintiöstä. Maaseutuvirasto ei jakanut vuoden 2014 aikana uutta EU-muonaerää kumppanuusjärjestöilleen.

 

Operaatio Ruokakassi ry:n hankkimaa ruokaa on toimitettu myös seurakuntien järjestämille leireille ja lastenleireille. Harkinnanvaraisesti ja kertaluonteisesti on myös annettu joidenkin yhdistysten ja yksityishenkilöiden kautta ruokaa esim. Baltian maihin ja Venäjälle suuntautuneisiin avustuskuormiin.

 

Kaiken kaikkiaan Operaatio Ruokakassi ry:n kautta on vuoden 2014 aikana ruokaa jaettu seuraavasti:

 

- kuljetukset jäsenyhdistyksille           267,0 tonnia

- kuljetukset tapahtumiin                       22,0   "

- kaupat                                             180,0   "      (arvioitu)

- kuljetukset EU-jakoihin                        7,2   "

YHTEENSÄ                                           476,2 tonnia

 

Vaatteet

 Operaatio Ruokakassi ry. on saanut vaatelahjoituksia monilta yrityksiltä. Jotkut liikkeet (mm. Skanssin ja Myllyn Kappahl) ovat lahjoittaneet vaatteita jatkuvasti. Myös muita uusien vaatteiden lahjoittajia on ollut monia. Myös yksityiset henkilöt ovat tuoneet liiastaan.

 

Vaatteita jaetaan pääasiassa Toivon tori ja Vähävaraisten itsenäisyyspäivä -toritapahtumissa. Eväät Arkeen -projektin työntekijät antavat asiakkailleen vaateavustusta tarpeen vaatiessa. Vaatteiden hankkijana, niiden jakamisen koordinaattorina ja vaatevaraston hoitajana on toiminut Jarina Rosten.

 

Operaatio Ruokakassi ry:n järjestämät tapahtumat

 Operaatio Ruokakassi ry. järjesti Turun kauppatorilla ”Toivon tori” -tapahtuman 18.5.2014. Pertti Verhon juontamassa tapahtumassa puhuivat Turun helluntaiseurakunnan johtaja Pekka Havupalo, Liedon kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja Jukka-Pekka Kuokkanen ja rovasti Jorma Kalajoki. Hellesäässä hikoilevia vapaaehtoisia ja ruokajonoihin saapuneita n. 1000 ihmistä palveli musiikilla Not Bad Band.

 

Yhdistys järjesti Turun kauppatorilla ”Asunnottomien yö” tapahtuman 17.10.2014. Tilaisuudessa puhuivat Turun kaupunginhallituksen edustaja Toni Eklund, pastori Pekka Havupalo Turun helluntaiseurakunnasta sekä hallituksen puheenjohtaja Pertti Verho ja ohjaaja Lottariina Hämäläinen Operaatio Ruokakassi ry:stä. Musiikista vastasivat Jari Pulkkinen ja Seppo Peltomäki. Tilaisuuden juonsi Riku Salo. Tapahtumaan osallistui runsaat 300 (kasseja jaettiin 300 kpl) ihmistä.

 

Operaatio Ruokakassi ry järjesti perinteisen vähävaraisten ”Itsenäisyyspäivä kuuluu kaikille!” juhlan Turun kauppatorilla 6.12.2014. Mukana juhlassa olivat kappalainen Pasi Jaakkola Turun Mikaelin seurakunnasta, Raision kaupunginhallituksen puheenjohtaja Ari Leinonen, johtava sosiaalityöntekijä Pasi Lehti Turun kaupungilta, diakoniajohtaja Sari Niemelä Diakoniakeskuksesta ja seurakunnan johtaja Arto Koivukoski Raision vapaaseurakunnasta. Musiikista vastasi Leonard Stenroos. Tilaisuuden juonsi Pertti Verho. Tapahtuma keräsi torille n. 1.000 ihmisen ruokajonon.

 

Perinteinen työttömien joulu järjestettiin Logomossa 23.12.2014. Juhlallisessa tilaisuudessa puhuivat Turun kaupungin hyvinvointipalvelualan johtaja Riitta Liuksa, rovasti Jorma Kalajoki ja kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Leonard Stenroos lauloi ja johti yhteislauluja. Renée Honkanen ja Heikki Virolainen toimivat tilaisuuden juontajina. Tilaisuuteen osallistui yhteensä n. 900 ihmistä.

Tilaisuuden kustannuksiin osallistuivat Turun helluntaiseurakunta, Turun vapaaseurakunta, Raision vapaaseurakunta, Kaarinan Kotikirkko, Kristillinen seurakunta Uusipesula, Pelastusarmeija, Turun Tuomiokirkkoseurakunta, Mikaelin seurakunta, Diakoniakeskus, Piikkiön Adventtiseurakunta, Maarian seurakunta, Naantalin helluntaiseurakunta.

Turun seudun Työttömät ottivat vastaan Ilmoittautumiset juhlaan.

 

Operaatio Ruokakassi ry:n järjestämät hyväntekeväisyyskonsertit

 Toimintavuoden 2014 aikana Operaatio Ruokakassi ry. ei järjestänyt hyväntekeväisyyskonserttia.

 

TIEDOTTAMINEN

 

Ulkoinen tiedottaminen

 Operaatio Ruokakassi ry lähetti toimintakauden aikana useita tiedotteita toiminnastaan lukuisiin eri medioihin.

 Yhdistyksen kotisivut osoitteessa www.operaatioruokakassi.com uudistettiin sekä tekstien että ulkoasun osalta syksyllä 2014. Kotisivut on palvellut yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneita ihmisiä. Sivuston päivittämisestä ovat vastanneet Jari Niemelä ja Lottariina Hämäläinen sekä elokuun loppuun 2014 asti Erja Mäenpää ja Mertsi Ärling.

 

Yhdistyksen Facebook -sivuston päivittäjinä ovat toimineet Jari Niemelä, Lottariina Hämäläinen ja Renée Honkanen.

 

Sisäinen tiedottaminen

 Hallituksen ja yleisten kokousten kokouskutsut on hoidettu pääasiassa sähköpostitse.

 

HUOMIONOSOITUKSET

 Operaatio Ruokakassi ry:n hyväntekijäpystiä ”Vuoden ArkiSankari” ei myönnetty kenellekään vuoden 2014 aikana. Pystejä on jaettu vuodesta 2009 alkaen.

 

LOPUKSI

 Operaatio Ruokakassi ry:n toiminta vuoden 2014 aikana on ollut nousujohteista. Yhdistyksen brändi on kunnossa, josta erityisenä osoituksena on Suomen Liikemiesten Lähetysliiton osoittama kiinnostus tukeva yhdistyksemme toimintaa.

 

Turussa 24.3.2015

  Pertti Verho

Operaatio Ruokakassi ry:n

hallituksen puheenjohtaja