Share |

Eväät Arkeen

EVÄÄT ARKEEN

”Elämä ei ole ongelma, joka pitäisi ratkaista,

vaan todellisuus, joka on koettava.”

-Søren Kierkegaard

TOIMINNAN SISÄLTÖ

Eväät Arkeen on Operaatio Ruokakassi ry:n alaisuudessa toimiva projekti, jonka tarkoituksena on tukea Turun seudulla toimivia avustusjärjestöjä ja seurakuntia. Projekti toimii OR:n tavoin kristilliseltä arvopohjalta. Eväät Arkeen -projekti pyrkii luomaan rakenteet kokonaisvaltaiselle avustustyölle. Tämä tapahtuu tehostamalla järjestöjen ja seurakuntien välistä yhteistyötä, antamalla vapaaehtoisille koulutusta, sekä luomalla uudenlaisia toimintamalleja vähäosaisten auttamiseksi. Eväät Arkeen –projekti on RAY:n ja Turun kaupungin rahoittama projekti. Projekti on aloittanut toimintansa 1.5.2013.

”Kantakaa toistenne taakkoja, niin te toteutatte Kristuksen lain” –Gal. 6:2

 

AVUN TARVITSIJOILLE

Jos koet että elämässäsi on monimutkaisia asioita, joista et meinaa selvitä, etkä tiedä kenen puoleen kääntyä, ota rohkeasti yhteyttä Eväät Arkeen –projektin työntekijöihin. Tarkastellaan asioita yhdessä ja etsitään ratkaisuja vaikeisiin asioihin. Me autamme sinua avaamaan arjen solmuja ja löytämään uusi suunta elämällesi.

”Niin kuin te tahdotte ihmisten tekevän teille, niin tehkää te heille.” –Luuk. 6:31

 

VAPAAEHTOISILLE

Eväät Arkeen –projektin tarkoitus on tarjota tukea vapaaehtoisille. Projektin työntekijät tarjoavat vapaaehtoisille konsultaatioapua, koulutusta ja ohjausta yhteistyössä seurakuntien ja toimijoiden kanssa. Tarkoituksena on saada vapaaehtoisten taidot ja vahvuudet käyttöön. Myös uusien vapaaehtoisten koordinointi heille sopivien tehtävien pariin on osa projektin työtä.

”Siunattu se, jolla on hyvä sydän, hän antaa leivästään tarvitsevalle.” –Sananl. 22:9

 

SEURAKUNNILLE/JÄRJESTÖILLE

Eväät Arkeen –projektin tarkoitus on koordinoida eri seurakunnissa ja järjestöissä tehtävää avustustyötä. Tavoitteena on luoda malli, joka kattaa Turun seudulla toteutettavan avustustyön, jotta avun tarvitsijat voidaan ohjata heille parhaiten sopivan avun, tuen ja toiminnan piiriin. Eväät Arkeen -projektin tarkoitus on tarjota seurakunnille ja järjestöille tukea heidän toiminnassaan sekä olla tukemassa ja rakentamassa uusia toimintamuotoja seurakuntien ja järjestöjen sisälle.

”Meidän on jokaisen otettava huomioon lähimmäisemme, ajateltava, mikä on hänelle hyväksi ja vahvistaa häntä.” –Room. 15:2