Share |

Pekka Paateron puhe

KÖYHIEN JA VÄHÄVARAISTEN ITSENÄISYYSPÄIVÄJUHLA 6.12.2O1O KLO 12 TURUN KAUPPATORILLA

Hyvät turkulaiset.  Hyvää itsenäisyyspäivää. 

Tämä päivä on suomalaisten juhlapäivä ja samalla se on sotiemme veteraanien kunniapäivä. Vuoden 2010 itsenäisyyspäivää vietetään Turussa hyvin kaksijakoisissa yhteiskunnallisissa  olosuhteissa. Toisaalta mediassa on joka päivä viestejä siitä, että hyvinvointivaltio  murenee, ihmiset voivat entistä huonommin,  sosiaali-  ja terveystoimessa on aivan  liian vähän  tekijöitä,  lääkäreistä  on pulaa ja  leikkausjonot pitenevät. Samoin köyhyys kasvaa, yksinäisyys lisääntyy ja masentuneita on entistä enemmän. Samanaikaisesti meillä on kuitenkin tiedossa,  että koskaan ei Turussakaan ole panostettu  ihmisten hyvinvointiin  enemmän kuin nyt, varsinaissuomalaisten  kuntien  budjetit ovat kasvussa,  henkilökuntaakin on sosiaali-  ja terveydenhuollossa enemmän kuin koskaan, Suomessa  koulutetaan  lääkäreitä koko ajan runsaasti  lisää ja keskimäärin  kotitalouksilla  on käytettävissään enemmän rahaa kuin koskaan  ennen. Jossain näiden kahden totuuden välimaastossa me elämme. Joka tapauksessa kaupungissa, jossa hyvin toimeentulevilla menee entistä paremmin, mutta samalla huonosti voivien joukko kasvaa.  Turun Sotaveteraanien  tuki- ja perinneyhdistyksen  puheenjohtajana  tiedän  tämän polarisaatioksi kutsutun  ilmiön koskevan myös Turkua  ja täällä nopeasti pienenevää  sotiemme veteraanien joukkoa.

Juuri tehdyn selvityksen  mukaan  suomalaiset  ovat huolissaan yhteiskunnan  tilasta  ja tavoitteista. lhmisten tavoitteiden kärjessä  on rehellisyys,  välittäminen  ja perhe. Erityisen merkittävää veteraanien kannalta  on tutkittujen ihmisten vankka mielipide  siitä, että vanhuksista  on pidettävää hyvää huolta. Varsin yksimielisesti turkulaisetkin  ovat sitä mieltä, että jokaiselle kaupunkimme asukkaalle on taattava  hyvä  ja turvallinen  vanhuus, niin inhimillisen  kohtelun,  toimintakyvyn  ylläpidon  kuin  taloudellisen  turvallisuudenkin osalta. Erityisesti tämä  koskee veteraaneja,  joiden sodissa  saadut vammat ja ennen kaikkea sotienaikainen raskas  ajatuksen perintö kulkee  heidän mielissään  edelleen  ja vaatii korostunutta huolenpitoa,  auttamista ja apua. Näistä  lähtökohdista  julkistettiin  toinen selvitys. Terveyden  ja hyvinvoinnin  laitos  on tehnyt selvityksen alueellisista  terveys-  ja tuloeroista.  Se ei ole  turkulaiselle  mukavaa  luettavaa. Edellä mainitsemani  kuilu hyvin  ja huonosti voivien turkulaisten  välillä on kasvussa ja kuilu  on jopa syvempi  kuin keskimäärin Suomessa.

Hyvät kuulijat. Turkua pidetään vauraana  suomalaisena  peruskaupunkina,  joka pystyy  huolehtimaan  asukkaistaan.  Tehdyn tutkimuksen  perusteella näin ei kaikilta osin ole. Jopa  joka  kolmas turkulainen  on vaikeuksissa selvitä päivittäisistä  perusmenoista käyttöön  saatavilla tuloilla. Yhtä suuri osa sanoo joutuneensa  tinkimään  jopa  lääkkeistä  ja ruoasta. Tämä on aika helppoa uskoa vain  seuraamalla  mitä esimerkiksi  tapahtuu ruokakassijonoissa -  Ne pitenevät. Sotiemme  veteraanit  ovat tänään  88-vuotiaita.  He ovat  joukkoa, jotka eivät sotien aikana pyytäneet armoa. Siksi heistä  suuri osa tarpeesta  huolimatta  ei halua  tai osaa pyytää  edes apua  rauhan  aikana ei tänäänkään. Ruokakassijonoissa näkyy veteraaneja vähemmän kuin heidän taloudellinen tilanteensa edellyttäisi. Veteraanien osalta näyttää siltä, että vähävaraisuus  tai jopa köyhyys ei kuitenkaan  välttämättä  Johda syrjäytymiseen, mutta  yksinäisyyden  tunnetta  ja huonoa  oloa  se varmasti  lisää. Tämä köyhien  ja vähävaraisten  Itsenäisyyspäivä- ja joulujuhla on hyvä muistutus Turun kaupungille siitä, että kaikki ei ole hyvin ja että kaupunki  ei voi eikä saa vetäytyä  lakisääteisestä  vastuustaan huonoimmin  voivien asukkaidensa elämisen  edellytysten  turvaamisesta. En usko, että kaupunki niin haluakaan, mutta tällä torilla on juuri nyt esimerkki siitä, että jotain on  tekemättä.

Turku  ei saa luottaa  siihen, että vapaaehtoistoimijat  hoitavat asian. He ovat kyllä mielellään mukana, mutta vastuu  on kaupungin. Turun  veteraanijärjestöjen  puolesta kiitän Operaatio  Ruokakassi ry:tä  tästä näkyvästä auttamistapahtumasta  ja mittavasta omantunnon  kolkuttamisesta  talvisella  Turun kauppatorilla.  Toivotan kaikille paikallaolijoille kaikesta  huolimatta  hyvää  ltsenäisyyspäivää  itsenäisessä suomessa.  sen ovat sotiemme veteraanit  teille antaneet.  Pitäkää siitä ja heistä huolta.

Turun sotaveteraanien tuki- ja Perinneyhdistyksen puheenjohtaja Läänin sosiaali- ja terveysneuvos Pekka Paatero