Share |

Diakoniajohtaja Hannu Suihkosen puhe 25.10.2009

TOIVOA ON!  25.10.09 Kauppatorihannu.php

Hyvät toivon etsijät! Suomessa on viimeisinä yli kymmenenä vuonna eletty eriarvoistumisen aikaa.  Suurella osalla ihmisiä ollut paljon mahdollisuuksia tavoitella parempaa toimeentuloa ja elämänlaatua elämässään. Heidän elämässään  on ollut paljon toivoa! Hyvä niin.  

Samaan aikaan Suomessa on kuitenkin joukko ihmisiä, joilta on viety elämästä toivo ja luottamus siihen, että tässä yhteiskunnassa on mahdollista tavoitella parempaa elämänlaatua tai toimeentuloa. Heillä ei ole ollut mahdollisuutta elää ihmisarvoista elämää. Tämän asian takia olemme myös tänään täällä torilla. Suurin yksittäinen syy tähän tilanteeseen on yhteiskunnan takaaman perusturvan pienuus. Maassamme perusturvan taso  on jäänyt voimakkaasti jälkeen muusta kehityksestä. Siksi Suomessa on ihmisiä, jotka joutuvat jokapäiväisen leipänsä hakemaan leipäjonoista. Sen leivän, jota äsken Isä meidän rukouksessa rukoilimme.

Suomessa työskentelee tällä hetkellä hallituksen asettama SATA-komitea, jonka yksi tehtävä on uudistaa perusturvaa. Haluankin esittää voimakkaan vetoomuksen, toivottavasti tämän joukon yhteisen vetoomuksen päättäjille. Suomessa on joukko ihmisiä, joilla on toivon näköalat elämässään hyvin ohuet.  Myös luottamus siihen, että tässä yhteiskunnassa kannattaa tehdä työtä ja ponnistella oman ja läheisten sekä koko yhteiskunnan hyvinvoinnin eteen on osalla vähäinen.  Sata-komitealla ja hallituksella on nyt mahdollisuus saattaa perusturva sille tasolle, että se mahdollistaa ihmisarvoisen elämän. Samalla tulee mahdollistaa oikeus työhön, jotta jokainen voisi kantaa oman vastuunsa omasta ja lähimmäisten elämästä.  Vain näin voidaan taata se, että kaikilla tässä yhteiskunnassa on toivo paremmasta toimeentulosta. Toivon, että tämä viesti voisi tänään lähteä täältä torilta päättäjien pöytiin.

Kirkon diakoniatyö on yhdessä muiden toimijoiden kanssa tehnyt työtä jo edellisestä lamasta lähtien laman uhrien kanssa. Tämä työ jatkuu myös nykyisen laman keskellä. Työn perustana on ajatus siitä, että jokainen ihminen on yhtä arvokas riippumatta hänen asemastaan, toimeentulostaan, ihonväristään tai uskonnostaan. Jumalan kuvana ja Jumalan edessä meillä on vain yksi leima. Se on Ihminen. Se riittää. Enempää ei tarvita. Se olkoon myös toivomme ja lupauksemme.

Hannu Suihkonen

diakoniajohtaja